esarcsenfrdeiwhiitpt

Правно известие и условия за ползване

В това пространство ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще може да намери цялата информация, свързана със законовите условия, които определят отношенията между потребителите и нас като отговорни за този уебсайт. Като потребител е важно да знаете тези условия, преди да продължите навигацията си. ANDREAS KALCKER. Като отговорник на този уебсайт, той поема ангажимента да обработва информацията на нашите потребители и клиенти с пълни гаранции и да спазва националните и европейски изисквания, които регулират събирането и използването на личните данни на нашите потребители. Следователно този уебсайт стриктно спазва RGPD (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 за защита на данните) и LSSI-CE Закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронна търговия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите Общи условия регламентират използването (включително само достъпа) на уеб страниците, членове на уебсайта на https://andreaskalcker.com включително съдържанието и услугите, предоставени в тях. Всеки човек, който има достъп до мрежата, https://andreaskalcker.com ("Потребител") се съгласява да се подчинява на Общите условия в сила по всяко време на портала https://andreaskalcker.com.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГО ПРАВИМ

Чета Декларация за поверителност

АНГАЖИМЕНТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потребителят е информиран и приема, че достъпът до този уебсайт по никакъв начин не означава началото на търговски отношения с https://andreaskalcker.com. По този начин потребителят се съгласява да използва уебсайта, неговите услуги и съдържание, без да нарушава действащото законодателство, добросъвестността и обществения ред.
Използването на уебсайта за незаконни или вредни цели или което по някакъв начин може да причини щети или да попречи на нормалното функциониране на уебсайта е забранено. По отношение на съдържанието на този уебсайт е забранено: Неговото възпроизвеждане, разпространение или изменение, изцяло или частично, освен ако не е разрешено от законните му собственици; Всяко нарушение на правата на доставчика или на законните собственици; Използването му за търговски или рекламни цели.

При използването на мрежата, https://andreaskalcker.com, Потребителят се съгласява да не извършва поведение, което може да навреди на имиджа, интересите и правата на https://andreaskalcker.com или трети страни или които биха могли да повредят, деактивират или претоварят портала (посочете домейн) или които по някакъв начин биха попречили на нормалното използване на мрежата. Потребителят обаче трябва да знае, че мерките за сигурност на компютърните системи в Интернет не са напълно надеждни и това следователно https://andreaskalcker.com не може да гарантира липсата на вируси или други елементи, които могат да причинят промени в компютърните системи на потребителя (софтуер и хардуер) или в техните електронни документи и файлове, съдържащи се в тях.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Личните данни, съобщени от потребителя на https://andreaskalcker.com Те могат да се съхраняват в автоматизирани бази данни или не, чиято собственост отговаря изключително на https://andreaskalcker.com, като се приемат всички технически, организационни и мерки за сигурност, които гарантират поверителността, целостта и качеството на съдържащата се в тях информация в съответствие с разпоредбите на действащите разпоредби за защита на данните.
Комуникация между потребители и https://andreaskalcker.com използва защитен канал и предадените данни са криптирани благодарение на https протоколи, поради което ние гарантираме най-добрите условия за сигурност, така че поверителността на потребителите да бъде гарантирана.

ИСКОВЕ

https://andreaskalcker.com информира, че има формуляри за жалби, достъпни за потребителите и клиентите. Потребителят може да предяви искове, като поиска формуляра си за иск или изпрати имейл до info@andreaskalcker.com посочване на вашето име и фамилия, закупената услуга и / или продукт и посочване на причините за вашата претенция.

Потребителят / купувачът може да ни уведоми за рекламацията или по имейл на: info@andreaskalcker.com, ако желаете, като прикачите следния формуляр за рекламация: Услугата / продуктът: Придобит в деня: Потребителско име: Адрес на потребителя: Потребителски подпис (само ако е представен на хартия): Дата: Причина за искането:

ПЛАТФОРМА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ НА СПОРОВЕ

В случай, че може да представлява интерес за вас, за подаване на вашите искове можете да използвате и платформата за разрешаване на спорове, предоставена от Европейската комисия, която е достъпна на следния линк: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ИНДУСТРИАЛНИ СОБСТВЕНОСТИ

По силата на разпоредбите на членове 8 и 32.1, втори параграф, от Закона за интелектуалната собственост, възпроизвеждането, разпространението и публичната комуникация, включително метода за тяхното предоставяне, на всички или на част от данните са изрично забранени. съдържанието на този уебсайт, за търговски цели, във всякаква поддръжка и по всякакви технически средства, без разрешение на https://andreaskalcker.com. Потребителят се задължава да зачита правата на интелектуална и индустриална собственост, собственост на https://andreaskalcker.com.
Потребителят знае и приема, че целият уебсайт, съдържащ, но не изчерпателно текста, софтуера, съдържанието (включително структура, подбор, подреждане и представяне на същото), подкаст, снимки, аудиовизуални материали и графики, е защитен от търговски марки, права авторско право и други законни права, в съответствие с международните договори, по които Испания е страна, и други права на собственост и закони на Испания. В случай че потребител или трета страна прецени, че е налице нарушение на техните законни права на интелектуална собственост поради въвеждането на определено съдържание в мрежата, те трябва да уведомят за това обстоятелство https://andreaskalcker.com посочва:

  • Лични данни на притежателя на заинтересованата страна на правата, за които се твърди, че са нарушени, или посочват представителството, с което той действа, в случай че искането е предявено от трета страна, различна от заинтересованата страна.
  • Посочете съдържанието, защитено с права на интелектуална собственост, и тяхното местоположение в мрежата, акредитацията на посочените права на интелектуална собственост и изрична декларация, в която заинтересованата страна носи отговорност за достоверността на информацията, предоставена в уведомлението

ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

Уеб страниците https://andreaskalcker.com, може да предоставя връзки към други собствени уебсайтове и съдържание, които са собственост на трети страни. Единствената цел на връзките е да предоставят на потребителя възможността за достъп до посочените връзки.https://andreaskalcker.com Той не носи отговорност във всеки случай за резултатите, които могат да бъдат получени на Потребителя чрез достъп до посочените връзки.
По същия начин потребителят ще намери в този сайт страници, промоции, партньорски програми, които имат достъп до навиците на сърфиране на потребителите за установяване на профили. Тази информация винаги е анонимна и потребителят не е идентифициран.

Информацията, предоставена на тези спонсорирани Сайтове или партньорски връзки, е предмет на политиките за поверителност, използвани на тези Сайтове, и няма да бъде предмет на тази политика за поверителност. Затова горещо препоръчваме на потребителите внимателно да преглеждат политиките за поверителност на партньорските връзки.
Потребителят, който възнамерява да установи всяко техническо устройство за връзка от своя уебсайт към портала https://andreaskalcker.com трябва да получи предварително писмено разрешение от https://andreaskalcker.com Установяването на връзката в никакъв случай не предполага съществуването на отношения между https://andreaskalcker.com и собственика на сайта, където е установена връзката, нито приемането или одобрението от https://andreaskalcker.com от неговото съдържание или услуги

ПОЛИТИКА НА КОМЕНТАРИТЕ

На нашия уебсайт са разрешени коментари за обогатяване на съдържанието и отправяне на запитвания. Коментари, които не са свързани с темата на този уебсайт, които включват клевета, оплаквания, обиди, лични нападки или общо неуважение към автора или други членове, няма да бъдат приети. Коментари, които съдържат информация, която очевидно е подвеждаща или невярна, както и коментари, които съдържат лична информация, като например частни адреси или телефони и които нарушават нашата политика за защита на данните, също ще бъдат изтрити.
По същия начин коментарите, създадени само за промоционални цели на уебсайт, човек или група и всичко, което може да се счита за спам като цяло, ще бъдат отхвърлени.
Не се допускат анонимни коментари, както и тези, направени от едно и също лице с различни псевдоними. Коментари, които се опитват да принудят дебат или да заемат позиция от друг потребител, също няма да бъдат разглеждани.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Доставчикът не дава никаква гаранция, нито носи отговорност, във всеки случай, за щети от какъвто и да е характер, които биха могли да бъдат причинени от:

  • Липсата на наличност, поддръжка и ефективна работа на мрежата или на нейните услуги и съдържание;
  • Наличието на вируси, злонамерени или вредни програми в съдържанието;
  • Незаконното, небрежно, измамно или противоположно използване на това Правно известие;
  • Липсата на законност, качество, надеждност, полезност и достъпност на услугите, предоставяни от трети страни и предоставени на потребителите на уебсайта.
  • Доставчикът не носи отговорност при никакви обстоятелства за вреди, които могат да възникнат от незаконното или неправилно използване на този уебсайт.

ЛЕЙ ПРИЛОЖИМ Y YURISDICCIÓN

Като цяло отношенията между https://andreaskalcker.com с Потребителите на неговите телематични услуги, присъстващи на този уебсайт, са предмет на испанското законодателство и юрисдикция и на съдилищата.

КОНТАКТ

В случай че някой Потребител има някакви въпроси относно настоящите Правни условия или някакъв коментар на портала https://andreaskalcker.com, моля, отидете на info@andreaskalcker.com

От името на екипа на ANDREAS KALCKER, ние Ви благодарим за времето, прекарано в четене на това Правно известие

законност

Препоръчани връзки

Контакт

Ако желаете, можете да се свържете с мен по имейл за друга информация, която не се появява на този уебсайт.

Последни новини

Социални мрежи

Поради многобройните недоволства, получени от социалните мрежи и видео платформите, това са възможностите за разпространение на наличната информация

Бюлетин

Всички въпроси, свързани с хлорния диоксид, моля, посетете форума за забранено здраве, също достъпен на Приложение за Android.

Не забравяйте да се регистрирате за нашия бюлетин на предпочитания от вас език, за да получавате важни известия, свързани с терапиите с хлорен диоксид.

© 2024 Андреас Калкер - Официален уебсайт.