esarcsenfrdeiwhiitpt

פרטיות

אחראי - מי אחראי על עיבוד הנתונים?

זהות: ANDREASKALCKER.COM
משרד רשום: -
-: -
טלפון: -
קוראו אלקטרוניקו: info@andreaskalcker.com
צור: אנדרס קלקר
שם דומיין: https://andreaskalcker.com

מטרות - לאילו מטרות אנו מעבדים את הנתונים שלך?

בהתאם להוראות התקנה האירופית 2016/679 הגנת נתונים כללית, אנו מודיעים לך כי אנו נתייחס לנתונים שאתה מספק לנו:

 • נהל את קבלנות השירותים שאתה מבצע באמצעות הפלטפורמה, כמו גם את החיוב והאספקה ​​המתאימים.
 • לשלוח מעת לעת תקשורת אודות שירותים, אירועים וחדשות הקשורים לפעילויות שפותחו על ידי ANDREASKALCKER.COM, בכל דרך שהיא (טלפון, דואר או דואר אלקטרוני), אלא אם כן צוין אחרת או שהמשתמש מתנגד או מבטל את הסכמתם.
 • שלח מידע מסחרי ו / או קידום מכירות הקשור לתחום השירותים החוזים וערך מוסף למשתמשי הקצה, אלא אם כן צוין אחרת או שהמשתמש מתנגד או מבטל את הסכמתם.
 • עמידה בהתחייבויות שנקבעו כחוק, כמו גם אימות עמידה בהתחייבויות חוזיות, כללו מניעת הונאה.
 • העברת נתונים לארגונים ורשויות, כל עוד הם נדרשים בהתאם להוראות החוק והרגולציה.

קטגוריות נתונים - אילו נתונים אנו מעבדים?

נגזר מהמטרות האמורות, ב- ANDREASKALCKER.COM אנו מנהלים את הקטגוריות הבאות של נתונים:

 • נתוני זיהוי
 • מטא נתונים של תקשורת אלקטרונית
 • נתוני מידע מסחרי. במקרה שהמשתמש יספק נתונים מצדדים שלישיים, הם מצהירים כי יש להם הסכמתם ומתחייבים להעביר את המידע הכלול בסעיף זה, תוך פטור מ- ANDREASKALCKER.COM מכל אחריות בעניין זה.
 • עם זאת, ANDREASKALCKER.COM רשאית לבצע את האימות כדי לאמת עובדה זו, תוך אימוץ אמצעי הבדיקות המתאימים, בהתאם לתקנות הגנת המידע.

לגיטימציה - מה הלגיטימיות לעיבוד הנתונים שלך?

עיבוד הנתונים שמטרתם לשלוח עלונים תקופתיים (ניוזלטר) אודות שירותים, אירועים וחדשות הקשורים לפעילות המקצועית שלנו מבוססים על הסכמת הצד המעוניין, המתבקש במפורש לבצע טיפולים כאמור, בהתאם לתקנות הנוכחיות.
בנוסף, הלגיטימיות לעיבוד נתונים הקשורים להצעות או לשיתופי פעולה מבוססת על הסכמת המשתמש המגיש את נתוניהם, אשר ניתן לבטל אותם בכל עת, אם כי הדבר עשוי להשפיע על תקשורת נוזלית אפשרית וחסימת תהליכים. אתה רוצה לעשות.
לבסוף, ניתן להשתמש בנתונים כדי לעמוד בהתחייבויות החוקיות החלות על ANDREASKALCKER.COM

תקופת שמירת נתונים - כמה זמן נשמור את הנתונים שלך?

ANDREASKALCKER.COM תשמור את הנתונים האישיים של המשתמשים רק למשך הזמן הדרוש לביצוע המטרות שלשמן נאספו, כל עוד זה לא מבטל את ההסכמות שניתנו. מאוחר יותר, במידת הצורך, היא תשמור את המידע חסום בתקופות שנקבעו כחוק.

נמענים לאילו נמענים יועברו הנתונים שלך?

ניתן לגשת לנתונים שלך על ידי אותם ספקים המספקים שירותים ל- ANDREASKALCKER.COM, כגון שירותי אירוח, כלי שיווק ומערכות תוכן או אנשי מקצוע אחרים, כאשר תקשורת כזו נחוצה מבחינה משפטית, או לצורך ביצוע השירותים החוזים.

ANDREASKALCKER.COM, חתמה על חוזי הזמנת הטיפול המתאימים עם כל אחד מהספקים המספקים שירותים ל- ANDREASKALCKER.COM, במטרה להבטיח שהספקים האמורים יתייחסו לנתונים שלך בהתאם להוראות החקיקה הנוכחית.

הם עשויים להיות מועברים לכוחות ולגופי ביטחון המדינה במקרים שיש חובה חוקית.

בנקים וגופים פיננסיים, לאיסוף שירותים.
מינהלים ציבוריים בעלי יכולת בתחומי הפעילות, כאשר הם נקבעים על פי התקנות הנוכחיות.

אבטחת מידע - אילו אמצעי אבטחה אנו מיישמים כדי להגן על הנתונים שלך?

כדי להגן על סוגי הנתונים השונים המשתקפים במדיניות פרטיות זו, היא תבצע את אמצעי האבטחה הטכניים הדרושים למניעת אובדן, מניפולציה, הפצה או שינוי.

 • הצפנת תקשורת בין מכשיר המשתמש לשרתי ANDREASKALCKER.COM
 • הצפנת מידע בשרתים של ANDREASKALCKER.COM
 • אמצעים אחרים המונעים גישה לצדדים שלישיים לנתוני משתמשים.
 • באותם מקרים בהם ל- ANDREASKALCKER.COM נותני שירותים לתחזוקת הפלטפורמה הנמצאת מחוץ לאיחוד האירופי, הוסדרו העברות בינלאומיות אלה על פי מחויבות ANDREASKALCKER.COM להגנה, שלמות וביטחון של הנתונים האישיים של המשתמשים.

זכויות - מהן הזכויות שלך כאשר אתה מספק לנו את הנתונים שלך ואיך תוכל לממש אותם?

יש לך את הזכות לקבל אישור האם ANDREASKALCKER.COM מטפל בנתונים אישיים הנוגעים לך או לא.
כמו כן, יש לך את הזכות לגשת לנתונים האישיים שלך, כמו גם לבקש תיקון נתונים לא מדויקים או, במקרה הצורך, לבקש את מחיקתם כאשר, בין היתר, הנתונים אינם נחוצים עוד למטרות שלשמן נאספו.

בנסיבות מסוימות, אתה רשאי לבקש את הגבלת עיבוד הנתונים שלך, ובמקרה זה אנו נשמור אותם לצורך מימוש או הגנה על טענות.
בנסיבות מסוימות ומסיבות הקשורות למצבך הספציפי, אתה רשאי להתנגד לעיבוד הנתונים שלך. ANDREASKALCKER.COM תפסיק לעבד את הנתונים, למעט סיבות לגיטימיות משכנעות, או מימוש או הגנה על טענות אפשריות.

כמו כן, תוכל לממש את הזכות לניידות נתונים, ולבטל את ההסכמות הניתנות בכל עת, מבלי לפגוע בחוקיות הטיפול בהתבסס על ההסכמה לפני משיכתו.

אם ברצונך להשתמש בזכויותיך, תוכל לעבור אל info@andreaskalcker.com.

לבסוף, אנו מודיעים לך כי תוכל לפנות לסוכנות הגנת הנתונים הספרדית ולגופים ציבוריים מוסמכים אחרים בכל טענה הנובעת מעיבוד הנתונים האישיים שלך.

שינוי מדיניות הפרטיות

ANDREASKALCKER.COM רשאית לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת, גרסאות עוקבות מתפרסמות באתר. בכל מקרה, ANDREASKALCKER.COM תעביר בהודעה מוקדמת את השינויים במדיניות זו המשפיעים על המשתמשים כדי שיוכלו לקבל אותם.

מדיניות פרטיות זו מתעדכנת החל מתאריך 27/12/2018 ANDREASKALCKER.COM (ספרד). כל הזכויות שמורות.


חוקיות

קישורים מומלצים

קשר

תמיד ניתן לפנות אלי בדוא"ל לקבלת מידע אחר שאינו מופיע באתר זה.

החדשות האחרונות

רשתות חברתיות

בשל הצנזורה המרובה שאנו חווים בכל הרשתות החברתיות ובכל פלטפורמות הווידיאו, אלו האפשרויות אשר אנו ממליצים להפיץ מידע זמין.

ניוזלטר

כל שאלה הקשורה לכלור דו חמצני אנא היכנסו לפורום הבריאות האסורה, זמין גם בכתובת אפליקציית Android.

הקפד להירשם לניוזלטר בשפה המועדפת עליך כדי לקבל התראות חשובות הקשורות לטיפולי כלור דו חמצני.

© 2024 אנדראס קלקר - אתר רשמי.