esarcsenfrdeiwhiitpt

Onderzoek

In deze rubriek kunt u onze publicaties bekijken en downloaden, maar ook relevante publicaties over het onderwerp chloordioxide en coronavirus. Als u relevante informatie over het onderwerp heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen om deze ook hier te publiceren.


DOI maart 2020: 10.13140 / RG.2.2.23856.71680

Licentie CC BY-NC-SA 4.0

Project: Toxiciteitsstudie van chloordioxide in oplossing (CDS) oraal ingenomen

Andreas Ludwig Kalcker co. : Liechtensteiner Verein für Wissenschaft en Gesundheit LI-9491 Ruggel

www.lvwg.org E-mail Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Chloordioxide (ClO2) Het wordt al meer dan 100 jaar gebruikt om alle soorten bacteriën, virussen en schimmels te bestrijden. Het werkt als een ontsmettingsmiddel, omdat het in zijn werkingsmechanisme een oxidatiemiddel blijkt te zijn. [1 # BiologicalEfficacyList] Het lijkt erg op de manier waarop ons eigen lichaam werkt, bijvoorbeeld bij fagocytose, waarbij een oxidatieproces wordt gebruikt om allerlei ziekteverwekkers te elimineren. Chloordioxide (ClO2) Het is een gelig gas dat tot op heden niet als actief ingrediënt in de conventionele farmacopee is opgenomen, hoewel het op een verplichte manier wordt gebruikt om bloedzakken voor transfusies te desinfecteren en te bewaren.[2 # Alcide-onderzoeken naar bloeddesinfectie] Het wordt ook gebruikt in de meeste gebottelde wateren die geschikt zijn voor consumptie, aangezien het geen giftige residuen achterlaat; naast dat het een gas is dat zeer oplosbaar is in water en dat verdampt vanaf 11ºC. 

De recente coronaviruspandemie Covid-19 vraagt ​​om urgente oplossingen met alternatieve benaderingen. Daarom chloordioxide (ClO2) in waterige oplossing bij lage doses belooft een ideale, snelle en effectieve oplossing te zijn voor de eliminatie van dit virus. Het komt te vaak voor dat de oplossing op de eenvoudigste manier is. De aanpak is als volgt: enerzijds weten we dat virussen absoluut gevoelig zijn voor oxidatie en anderzijds, als het in menselijke bloedzakken werkt tegen virussen zoals hiv en andere ziekteverwekkers, waarom zou het dan niet biologisch tegen coronavirus werken?

1.- Chloordioxide elimineert virussen door het selectieve oxidatieproces in zeer korte tijd. Het bereikt dit door de denaturering van de capside-eiwitten en oxideert vervolgens het genetische materiaal van het virus, waardoor het onbruikbaar wordt. 

De toepassing van chloordioxide (ClO2) oraal of zelfs parenteraal is een totaal nieuwe benadering die al meer dan dertien jaar door Andreas Ludwig Kalcker wordt bestudeerd met als resultaat drie farmaceutische patenten voor parenteraal gebruik. Het kan door elke apotheek worden geproduceerd als een magistrale bereiding en wordt sinds 055 op dezelfde manier gebruikt als (DAC N-1990) in de oude Duitse geneesmiddelencode als "Natrium Chlorosum".

Tot nu toe zijn alleen oplossingen op basis van vaccins voorgesteld, die resulteren in extreem langzame en risicovolle processen, omdat ze altijd voldoende energiereserves vereisen die een door de ziekte getroffen lichaam niet kan leveren. Het grote voordeel van chloordioxide (ClO2) is dat het werkt voor alle virale ondersoorten en dat er geen mogelijke resistentie is tegen dit type oxidatie. [# 3 Onderzoek naar virusdodende activiteit van chloordioxide] Laten we niet vergeten dat deze stof al 100 jaar in afvalwater wordt gebruikt zonder enige vorm van resistentie te genereren.

2.- Er is al wetenschappelijk bewijs dat chloordioxide effectief is bij coronavirus SARS-CoV-2 een basisvirus van Covid-19 [SARS-informatieblad, National Agricultural Biosecurity Center, Kansas State University] en in de Coronavirus-familie in het algemeen · [Chloordioxide, deel 1 Een veelzijdig, hoogwaardig sterilisatiemiddel voor de biofarmaceutische industrie, Barry Wintner, Anthony Contino, Gary O'Neill. BioProcess International DECEMBER 2005.] Het is ook aangetoond dat het effectief is bij het menselijk coronavirus[# 4 BASF Aseptrol-document]en bij dieren zoals honden, bekend als canine respiratory coronavirus, of katten, inclusief feline enteric coronavirus (FECV) en het beter bekende feline infectious peritonitis virus (FIPV), aangezien het de capsiden denatureert door oxidatie, waardoor het virus in korte tijd wordt geïnactiveerd [2-log 4.2 / 4-log 25.1 Bron USEPA 2003 WHO-richtlijnen voor drinkwaterkwaliteit]

Farmacologie. 2016; 97 (5-6): 301-6. doi: 10.1159 / 000444503. Epub 2016 1 maart.

Inactivering van door de lucht verspreide bacteriën en virussen met behulp van extreem lage concentraties chloordioxidegas.

Opgemerkt moet worden dat het opnemen van chloordioxide een volledig nieuwe antivirale benadering is, aangezien het een oxidatiemiddel is en in staat is om elke ondersoort of virusvariatie door verbranding te elimineren.[6 # ClO2 is een op grootte selectieve biocide] Gezien de noodsituatie waarin we ons momenteel bevinden met Covid-19, wordt het orale gebruik van ClO2 onmiddellijk voorgesteld via een reeds bekend en gebruikt protocol. 

3.- toxiciteit: De grootste problemen met medicijnen in het algemeen zijn te wijten aan hun toxiciteit en bijwerkingen. Nieuwe studies tonen de levensvatbaarheid aan.[7 # Nieuwe Clo2 veiligheidsevaluatie 2017] Hoewel de toxiciteit van chloordioxide bij massale inademing bekend is, is er geen enkele klinische dood aangetoond, zelfs niet bij hoge doses door orale inname.[8 # gecontroleerde klinische evaluaties van Clo2 bij de mens] De dodelijke dosis (LD50, acute toxiciteitsratio) wordt beschouwd als 292 mg per kilo gedurende 14 dagen, terwijl het equivalent in een volwassene van 50 kg 15.000 mg zou zijn, toegediend gedurende twee weken van een gas opgelost in water (iets bijna onmogelijk).[9 # toxiciteit van clo2- en chlorietionen].

De gebruikte orale subtoxische doses zijn ongeveer 50 mg opgelost in 100 ml water 10 keer per dag, wat overeenkomt met 0,5 g per dag (en dus slechts 1/30 van de LD50 van 15 g ClO2 per dag). dag).

Als chloordioxide uiteenvalt, wordt het in het menselijk lichaam binnen een paar uur afgebroken tot een verwaarloosbare hoeveelheid keukenzout (NaCL) en zuurstof (O2) in het menselijk lichaam. Bovendien hebben veneuze bloedgasmetingen aangegeven dat het in staat is om de longoxygenatiecapaciteit van de aangedane patiënt aanzienlijk te verbeteren.

Vrijwillig: IV-toepassing 500 ml NaCl (0,9%) met een concentratie van 50 ppm ClO2

Vrijwillig: IV-toepassing 500 ml NaCl (0,9%) met een concentratie van 50 ppm ClO2

Vrijwillig: IV-toepassing 500 ml NaCl (0,9%) met een concentratie van 50 ppm ClO2


HOE CHLOOR DIOXIDE WERKT TEGEN VIRUSSEN 

Over het algemeen gedragen de meeste virussen zich op dezelfde manier en zodra ze zich binden aan het juiste gastheertype - bacteriën of cel, al naargelang het geval - neemt de nucleïnezuurcomponent van het virus dat wordt geïnjecteerd het daarna over. van de eiwitsyntheseprocessen van de geïnfecteerde cel. Bepaalde segmenten van het virale nucleïnezuur zijn verantwoordelijk voor de replicatie van het genetisch materiaal van de capside. In de aanwezigheid van deze nucleïnezuren wordt het CLO2-molecuul onstabiel en dissocieert, waardoor de resulterende zuurstof in de omgeving vrijkomt, wat op zijn beurt helpt om het omringende weefsel van zuurstof te voorzien door de mitochondriale activiteit en dus de reactie van het immuunsysteem te verhogen.[6 # ClO2 is een op grootte selectieve biocide].

Nucleïnezuren, DNA-RNA, bestaan ​​uit een keten van purische en pyrimidinebasen, zie: guanine (G), cytosine (C), adenine (A) en thymine (T). Het is de volgorde van deze vier eenheden langs de keten die het ene segment van het andere onderscheidt. Guaninebase, die zowel in RNA als in DNA wordt aangetroffen, is erg gevoelig voor oxidatie en vormt 8-oxoguanine als bijproduct ervan. Daarom, wanneer het CLO2-molecuul in contact komt met guanine en het oxideert, resulteert dit in de vorming van 8-oxoguanine, waardoor de replicatie van het virale nucleïnezuur door baseparing wordt geblokkeerd. Hoewel de replicatie van het eiwitcapside kan doorgaan; de vorming van het volledig functionele virus wordt geblokkeerd door oxidatie dankzij CLO2.

Het CLO2-molecuul heeft kenmerken die het een ideale kandidaat maken voor behandeling in de klinische setting, aangezien het een product is met een hoog vermogen tot selectieve oxidatie en met een groot vermogen om acidose te verminderen, waardoor de zuurstof in weefsels en mitochondriën toeneemt. , waardoor het snelle herstel van patiënten met longziekten wordt vergemakkelijkt.

MOGELIJKE VOORZORGSMAATREGELEN EN CONTRA-INDICATIES 

Chloordioxide reageert met antioxidanten en verschillende zuren, dus het gebruik van vitamine C of ascorbinezuur wordt niet aanbevolen tijdens de behandeling, omdat het de effectiviteit van chloordioxide bij het elimineren van ziekteverwekkers teniet doet (het antioxiderende effect van een voorkomt de selectieve oxidatie van de ander.) Daarom is het niet raadzaam om antioxidanten in te nemen tijdens de behandelingsdagen. Van maagzuur is aangetoond dat het de effectiviteit ervan niet beïnvloedt. Patiënten die met warfarine worden behandeld, moeten de waarden voortdurend controleren om gevallen van overdosering te voorkomen, aangezien is aangetoond dat chloordioxide de bloedstroom verbetert.

Hoewel chloordioxide zeer goed oplosbaar is in water, heeft het als voordeel dat het niet hydrolyseert en dus geen giftige kankerverwekkende THM's (trihalomethanen) zoals chloor genereert. Het veroorzaakt ook geen genetische mutaties of misvormingen.

Er is een protocol ontwikkeld waarmee een oplossing van deze verbinding oraal en intraveneus kan worden ingenomen. 

Rechtsgrondslagen voor de aanvraag onmiddellijk:

* In ieder geval moeten de respectieve nationale wetgeving in acht worden genomen en in het bijzonder de bepalingen voor gebruik in geval van nationale noodsituaties 

VERKLARING VAN DE HELSINKI WORLD MEDICAL ASSOCIATION


Abstract:

Ethische principes voor medisch onderzoek bij mensen.

Aangenomen door de 18e Algemene Vergadering van de WMA, Helsinki, Finland, juni 1964, en gewijzigd door de commissie:

64e Algemene Vergadering van de WMA, Fortaleza, Brazilië, oktober 2013

Algemene principes

 1. De Verklaring van Genève van de World Medical Association verbindt de arts met de formule "in de eerste plaats waken over de gezondheid van mijn patiënt", en de International Code of Medical Ethics stelt dat: "De arts moet het beste overwegen voor de patiënt wanneer zoek medische hulp ”. 

 1. De plicht van de arts is het bevorderen en waarborgen van de gezondheid, het welzijn en de rechten van patiënten, inclusief degenen die deelnemen aan medisch onderzoek. De kennis en het geweten van de arts moeten ondergeschikt worden gemaakt aan de vervulling van deze plicht. 

 1. De vooruitgang van de geneeskunde is gebaseerd op onderzoek, dat uiteindelijk ook studies bij mensen moet omvatten.

…… ...

Interventies niet bewezen in de klinische praktijk 

 1. Wanneer bewezen interventies niet bestaan ​​in de zorg van een patiënt of andere bekende interventies ondoeltreffend zijn gebleken, kan de arts, na deskundig advies te hebben ingewonnen, met de geïnformeerde toestemming van de patiënt of een gemachtigde wettelijke vertegenwoordiger, zichzelf toestaan ​​om onbewezen interventies te gebruiken, als dit naar zijn mening enige hoop geeft op het redden van levens, het herstellen van de gezondheid of het verlichten van lijden. Dergelijke interventies moeten verder worden onderzocht om hun veiligheid en werkzaamheid te beoordelen. In alle gevallen moet deze nieuwe informatie worden geregistreerd en, waar nodig, openbaar worden gemaakt.

bron: 8/9 © World Medical Association, Inc. 

Lijst met werkzaamheid bij pathogenen (waarnaar wordt verwezen)

Virus

Adenovirus type 40 6

Calicivirus 42

Hondenparvovirus 8

coronavirus3

Katachtig Calici-virus 3

Mond- en klauwzeer 8

Hantavirus 8

Hepatitis A-, B- en C-virus 3,8

Humaan coronavirus8

Humaan immunodeficiëntievirus 3

Humaan Rotavirus type 2 (HRV) 15

Influenza A22

Minuut virus van muis (MVM-i) 8

Muis Hepatitis Virus spp. 8

Muis Parvovirus type 1 (MPV-1) 8

Muizenparainfluenza-virus type 1 (Sendai) 8

Newcastle Disease Virus 8

Norwalk-virus 8

Poliovirus 20

Rotavirus 3

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) coronavirus 43 

Sialodscryoadenitis-virus 8

Simian rotavirus SA-11 15

Theiler's Mouse Encephalomyelitis Virus 8

Vaccinia-virus 10

bacterie

Blakeslea trispora 28 

Bordetella bronchiseptica 8

Brucella voor 30

Burkholderia spp. 36

Campylobacter jejuni 39

Clostridium botulinum 32

Clostridium moeilijk 44

Corynebacterium bovis 8

Coxiella burneti (Q-koorts) 35

 1. coli spp.1,3,13

Erwinia carotovora (zachtrot) 21

Franscicella tularensis 30

Fusarium sambucinum (huisrot) 21

Helicobacter pylori 8

Helminthosporium solani (zilverschurft) 21

Klebsiella pneumoniae 3

Lactobacillus spp.1,5

Legionella spp. 38,42

Leuconostoc spp.1,5

Listeria spp. 1,19

Methicilline-resistente Staphylococcus aureus 3

Mycobacterium spp. 8,42

Pediococcus acidilactici PH31

Pseudomonas aeruginosa 3,8

Salmonella soorten 1,2,4,8,13

Shigella 38

Staphylococcus spp.1,23, XNUMX

Tuberculose 3

Vancomycine-resistente Enterococcus faecalis 3

Vibrio spp. 37

Multi-drug resistente Salmonella typhimurium 3

Yersinia soorten 30,31,40

Bacteriële sporen

Alicyclobacillus acidoterrestris 17

Bacillus soorten 10,11,12,14,30,31

Clostridium. sporogenes ATCC 1940412

Geobacillus stearothermophilus soorten 11,31 XNUMX

Bacillus thuringiensis 18

ANDERE

Bèta-lactams 29

Amplicons 46

Vluchtige organische stoffen (VOS) 47

PROTOZOA

Chironomide-larven 27

Cryptosporidium 34

Cryptosporidium parvum Oöcysten 9

Cyclospora cayetanensis Oöcysten 41

Giardia 34

Alternaria alternata 26

Aspergillus soorten 12,28

Botrytis-soort 3

Candida soorten 5, 28 XNUMX

Chaetomium globosum 7

Cladosporium cladosporioides 7

Debaryomyces etchellsii 28

Eurotium soorten 5

Fusarium solani 3

Lodderomyces elongisporus 28

Mucor soorten 28

Penicillium soorten 3,5,7,28

Phormidium boneri 3

Pichia pastoris 3

Poitrasia circinans 28

Rhizopus oryzae 28

Roridin A33

Saccharomyces cerevisiae 3

Stachybotrys chartarum 7

Verrucarine A 33

Biofilms 4 5


Referencias

 1. Surrogaat-micro-organisme selecteren voor evaluatie van pathogenen op chloordioxide-gasbehandeling, Jeongmok Kim, Somi Koh, Arpan Bhagat, Arun K Bhunia en Richard H. Linton. Purdue University Center for Food Safety 2007 Jaarvergadering van 30 - 31 oktober 2007 in Forestry Centre, West Lafayette, IN.
 2. Ontsmetting van producten met behulp van chloordioxidegasbehandeling, Richard Linton, Philip Nelson, Bruce Applegate, David Gerrard, Yingchang Han en Travis Selby.
 3. Chloordioxide, deel 1 Een veelzijdig, hoogwaardig sterilisatiemiddel voor de biofarmaceutische industrie, Barry Wintner, Anthony Contino, Gary O'Neill. BioProcess International DECEMBER 2005.
 4. Chloordioxide-gasontsmetting van intensieve en neonatale zorgeenheden voor grote dierenziekenhuizen, Henry S.Luftman, Michael A.Regits, Paul Lorcheim, Mark A.Czarneski, Thomas Boyle, Helen Aceto,

Barbara Dallap, Donald Munro en Kym Faylor. Applied Biosafety, 11 (3) pp. 144-154 © ABSA 2006

 1. Werkzaamheid van chloordioxidegas als ontsmettingsmiddel voor tanks die worden gebruikt voor aseptische sapopslag, Y. Han, AM Guentert *, RS Smith, RH Linton en PE Nelson. Food Microbiology, 1999, 16, 53] 61
 2. Inactivering van enterisch adenovirus en feline calicivirus door chloordioxide, Thurston-Enriquez, JA, TOEGEPASTE EN MILIEU MICROBIOLOGIE, juni 2005, p. 3100-3105.
 3. Effect van chloordioxidegas op schimmels en mycotoxinen geassocieerd met Sick Building Syndrome, SC Wilson, * C. Wu, LA Andriychuk, JM Martin, ... DC Straus. TOEGEPAST EN MILIEU

MICROBIOLOGIE, sept. 2005, blz. 5399-5403.

 1. BASF Aseptrol Label EPA-registratienummer: 70060-19
 2. Effecten van ozon, chloordioxide, chloor en mono-chlooramine op de levensvatbaarheid van Cryptosporidium parvum Oocyst, DG KORICH, JR MEAD, MS MADORE, NA SINCLAIR EN CR STERLING.

TOEGEPASTE EN MILIEU MICROBIOLOGIE, mei 1990, p. 1423-1428.

 1. NHSRC's systematische decontaminatiestudies, Shawn P. Ryan, Joe Wood, G.Blair Martin, Vipin K. Rastogi (ECBC), Harry Stone (Battelle). 2007 Workshop over decontaminatie, opruiming en aanverwant

Problemen voor locaties die zijn verontreinigd met chemische, biologische of radiologische materialenSheraton Imperial Hotel, Research Triangle Park, North Carolina, 21 juni 2007.

 1. Validatie van farmaceutische processen 3e editie, uitgegeven door Aalloco James, Carleton Frederick J. Informa Healthcare USA, Inc., 2008, p267
 2. Sterilisatie van chloordioxidegas onder blokgolfomstandigheden. Appl. Environ. Microbiol. 56: 514-519 1990. Jeng, DK en Woodworth, AG
 3. Inactiveringskinetiek van geïnoculeerde Escherichia coli O157: H7 en Salmonella enterica op sla door chloordioxidegas. Food Microbiology Volume 25, Issue 2, februari 2008, pagina's 244-252, Barakat SMMahmoud en RH Linton.
 4. Bepaling van de werkzaamheid van twee ontsmettingsstrategieën voor gebouwen door middel van oppervlaktebemonstering met cultuur en kwantitatieve PCR-analyse. TOEGEPASTE EN MILIEU-MICROBIOLOGIE, aug.

2004, blz. 4740-4747. Mark P. Buttner, Patricia Cruz, Linda D. Stetzenbach, Amy K. Klima-Comba, Vanessa L. Stevens en Tracy D. Cronin

 1. Inactivering van menselijke en apenrotavirussen door chloordioxide. TOEGEPASTE EN MILIEU MICROBIOLOGIE, mei 1990, p. 1363-1366. YU-SHIAW CHEN EN JAMES M. VAUGHN
 2. Informatie verkregen uit interne tests van CSI met een farmaceutische klant, mei 2006 pagina's 364-368
 3. Werkzaamheid van chloordioxidegas tegen Alicyclobacillus acidoterrestris-sporen op appeloppervlakken, Sun-Young Lee, Genisis Iris Dancer, Su-sen Chang, Min-Suk Rhee en Dong-Hyun Kang, International Journal of Food Microbiology, Volume 108, nummer 3, mei 2006 pagina's 364-368
 4. Decontaminatie van Bacillus thuringiensis-sporen op geselecteerde oppervlakken door chloordioxidegas, Han Y, Applegate B, Linton RH, Nelson PE. J Environ Health. 2003 november; 66 (4): 16-21.
 5. Ontsmetting van aardbeien met behulp van batch- en continue chloordioxidegasbehandelingen, Y Han, TL Selby, KKSchultze, PE Nelson, RH Linton. Journal of Food Protection, Vol 67, NO 12, 2004.
 6. Mechanismen van inactivering van poliovirus door chloordioxide en jodium, MARIA E. ALVAREZ EN RT O'BRIEN, APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, november 1982, p. 1064-1071
 7. Het gebruik van chloordioxide bij de opslag van aardappelen, NORA OLSEN, GALE KLEINKOPF, GARY SECOR, LYNN WOODELL EN PHIL NOLTE, University of Idaho, BUL 825.
 8. Beschermend effect van chloordioxidegas met lage concentratie tegen influenza A-virusinfectie Norio Ogata en Takashi Shibata Journal of General Virology (2008), 89, 60-67
 9. Bereiding en evaluatie van nieuw vast op chloordioxide gebaseerd desinfecterend poeder in Zhu M, Zhang LS, Pei XF, Xu X. Biomed Environ Sci. 2008 april; 21 (2): 157-62.
 10. Chloordioxide-oxidatie van dihydronicotinamide adenine dinucleotide (NADH), Bakhmutova-Albert EV, et al. Inorg Chem. 2008 17 maart; 47 (6): 2205-11. Epub 2008 februari 16.
 11. Oxidatieve eliminatie van cyanotoxinen: vergelijking van ozon, chloor, chloordioxide en permanganaat, Rodríguez E, Water Res. 2007 aug; 41 (15): 3381-93. Epub 2007 juni 20.
 12. Remming van hyfengroei van de schimmel Alternaria alternata door chloordioxidegas bij zeer lage concentraties, Morino H, Matsubara A, ... Yakugaku Zasshi. April 2007; 127 (4): 773-7. Japans.
 13. Inactivering van Chironomid-larven met chloordioxide, Sun XB, Cui FY, Zhang JS, Xu F, Liu LJ., J Hazard Mater. 2007 april 2; 142 (1-2): 348-53. Epub 2006 augustus 18.
 14. Informatie verkregen van CSI-decontaminatie in een farmaceutische faciliteit.
 15. Informatie verkregen van CSI bèta-lactam-inactivatie bij farmaceutische faciliteit.
 16. Decontaminatie van oppervlakken die zijn verontreinigd met biologische agentia met behulp van ontsmettingsmiddeltechnologieën, S Ryan, J Wood, 2008 Workshop over decontaminatie, opruiming en aanverwante problemen voor locaties

Vervuild met chemische, biologische of radiologische materialen Sheraton Imperial Hotel, Research Triangle Park, North Carolina, 24 september 2008.

 1. Sporicide werking van CD en VPHP tegen Avirulent Bacillus anthracis - Effect of Organic Bio-Burden and Titer Challenge Level, Vipin K. Rastogi, Lanie Wallace & Lisa Smith, 2008 Workshop over

Decontaminatie, opruiming en aanverwante problemen voor locaties die zijn verontreinigd met chemische, biologische of radiologische materialen Sheraton Imperial Hotel, Research Triangle Park, NC 2008 25 sept.

 1. Clostridium Botulinum, ESR Ltd, mei 2001.
 2. Werkzaamheid van chloordioxide als gas en in oplossing bij de inactivering van twee trichothecene mycotoxinen, SC Wilson, TL Brasel, JM Martin, C. Wu, L. Andriychuk, DR Douglas, L. Cobos, DC Straus, International Journal of Toxicology, Jaargang 24, nummer 3 mei 2005, pagina's 181-186.
 3. Richtlijnen voor drinkwaterkwaliteit, Wereldgezondheidsorganisatie, pag. 140.
 4. Samenvattingsblad Division of Animal Resources Agent, M. Huerkamp, ​​30 juni 2003.
 5. NRT Quick Reference Guide: Kwade droes en melioidose
 6. Seizoensgebonden voorkomen van de pathogene Vibrio sp. van de ziekte van zee-egels Strongylocentrotus intermedius die optreedt bij lage watertemperaturen en de preventiemethoden van de ziekte,
 7. TAJIMA, K. TAKEUCHI, M. TAKAHATA, M. HASEGAWA, S. WATANABE, M. IQBAL, Y.EZURA, Nippon Suisan Gakkaishi VOL.66; NR.5; PAGINA.799-804 (2000).
 8. Biocide werkzaamheid van chloordioxide, TF-249, Nalco Company, 2008.
 9. Gevoeligheid van Listeria Monocytogenes, Campylobacter Jejuni en Escherichia Coli Stec voor subletale bacteriedodende behandelingen en ontwikkeling van verhoogde resistentie na herhaalde cycli van inactivering, N. Smigic, A. Rajkovic, H. Medic, M. Uyttendaele, F. Devlieghere, mondelinge presentatie. FoodMicro 2008, 1 september - 4 september 2008, Aberdeen, Schotland.
 10. Gevoeligheid van door chemostat gekweekte Yersinia enterocolitica en Klebsiella pneumoniae voor chloordioxide, MS Harakeh, JD Berg, JC Hoff en A Matin, Appl Environ Microbiol. 1985 januari; 49 (1): 69-72.
 11. Werkzaamheid van gasvormig chloordioxide als ontsmettingsmiddel tegen Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis en Encephalitozoon intestinalis on Produce, Y. Ortega, A. Mann, M. Torres, V.Cama, Journal of Food Protection, Volume 71, Nummer 12, december 2008 , blz. 2410-2414.
 12. Inactivering van watergedragen opkomende pathogenen door geselecteerde desinfectiemiddelen, J. Jacangelo, pag 23.
 13. SARS-informatieblad, National Agricultural Biosecurity Center, Kansas State University.
 14. Hoge sporicide activiteit met behulp van opgeloste chloordioxide (SanDes) op verschillende oppervlaktematerialen die zijn verontreinigd met Clostridium difficile-sporen, Andersson J., Sjöberg M., Sjöberg L., Unemo M., Noren T. Oral

presentatie. 19e Europees congres voor klinische microbiologie en infectieziekten, Helsinki, Finland, 16 - 19 mei 2009.

 1. Inactivering van Listeria monocytogenes op kant-en-klare voedselverwerkingsapparatuur door chloordioxidegas, Trinetta, V., et al. Food Control, deel 26, 2012
 2. Blootstelling aan chloordioxidegas gedurende 4 uur maakt Syphacia-eicellen niet levensvatbaar, Czarra, JA, et al. Tijdschrift van de American Association for Laboratory Animal Science. 2014 juli 4:53 (4): 364-367
 3. Hu, Cheng (2017). Modellering van reactiekinetiek van chloordioxide en vluchtige organische verbindingen met kunstmatige neurale netwerken, december 2003.
wettigheid

Aanbevolen links

Contact

Als u wilt, kunt u per e-mail contact met mij opnemen voor alle andere informatie die niet op deze website staat.

Laatste Nieuws

social networking

Vanwege de veelvuldige afkeuring die sociale netwerken en videoplatforms ontvangen, zijn dit de beschikbare opties om informatie te verspreiden

Nieuwsbrief

Voor vragen over chloordioxide kunt u terecht op het Forbidden Health-forum, ook beschikbaar op Android-app.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief in de taal van uw voorkeur om belangrijke meldingen over chloordioxide-therapieën te ontvangen.

© 2021 Andreas Kalcker - Officiële website.