esarcsenfrdeiwhiitpt

Juridische kennisgeving en gebruiksvoorwaarden

In deze ruimte kan de GEBRUIKER alle informatie vinden met betrekking tot de wettelijke voorwaarden die de relaties tussen gebruikers en ons als verantwoordelijke voor deze website definiëren. Als gebruiker is het belangrijk dat u deze termen kent voordat u verder gaat met navigeren. ANDREAS KALCKER Als verantwoordelijke voor deze website neemt hij de verbintenis op zich om de informatie van onze gebruikers en klanten met volledige garanties te verwerken en om te voldoen aan de nationale en Europese vereisten die het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers regelen. Deze website voldoet daarom strikt aan de RGPD (VERORDENING (EU) 2016/679 betreffende gegevensbescherming) en de LSSI-CE Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik (inclusief de enkele toegang) van de webpagina's, leden van de website of https://andreaskalcker.com inclusief de inhoud en diensten die daarin beschikbaar worden gesteld. Elke persoon die toegang heeft tot internet, https://andreaskalcker.com ("Gebruiker") stemt ermee in zich te allen tijde te onderwerpen aan de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op het portaal https://andreaskalcker.com.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN HOE WE DAT DOEN

Lezen Privacybeleid

VERPLICHTINGEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS

De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot deze website op geen enkele manier het begin inhoudt van een commerciële relatie met https://andreaskalcker.com. Op deze manier stemt de gebruiker ermee in om de website, zijn diensten en inhoud te gebruiken zonder de huidige wetgeving, de goede trouw en de openbare orde te schenden.
Het is verboden de website te gebruiken voor illegale of schadelijke doeleinden, of die op enigerlei wijze schade kunnen veroorzaken of de normale werking van de website kunnen belemmeren. Met betrekking tot de inhoud van deze website is het verboden: de reproductie, distributie of wijziging ervan, geheel of gedeeltelijk, tenzij met toestemming van de rechtmatige eigenaren; elke schending van de rechten van de aanbieder of van de legitieme eigenaren; het gebruik ervan voor commerciële of reclamedoeleinden.

Bij het gebruik van internet, https://andreaskalcker.comstemt de gebruiker ermee in geen gedrag te vertonen dat het imago, de belangen en de rechten van https://andreaskalcker.com of derden of die de portal kunnen beschadigen, uitschakelen of overbelasten (geef domein aan) of die op enigerlei wijze het normale gebruik van het web zouden verhinderen. De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat de beveiligingsmaatregelen van computersystemen op internet niet geheel betrouwbaar zijn en dat dus https://andreaskalcker.com kan niet garanderen dat er geen virussen of andere elementen zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken in de computersystemen van de gebruiker (software en hardware) of in hun elektronische documenten en bestanden die zich daarin bevinden.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker aan https://andreaskalcker.com Ze kunnen al dan niet worden opgeslagen in geautomatiseerde databases, waarvan het eigendom uitsluitend overeenkomt met https://andreaskalcker.com, uitgaande van alle technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de informatie daarin garanderen in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.
Communicatie tussen gebruikers en https://andreaskalcker.com maakt gebruik van een beveiligd kanaal en de verzonden gegevens worden gecodeerd dankzij https-protocollen, daarom garanderen we de beste beveiligingsvoorwaarden zodat de vertrouwelijkheid van de gebruikers gegarandeerd is.

CLAIMS

https://andreaskalcker.com informeert dat er klachtenformulieren beschikbaar zijn voor gebruikers en klanten. De gebruiker kan claims indienen door zijn claimformulier aan te vragen of door een e-mail te sturen naar info@andreaskalcker.com met vermelding van uw voor- en achternaam, de gekochte dienst en / of het product en de redenen voor uw claim.

De gebruiker / koper kan ons op de hoogte stellen van de claim, hetzij per e-mail naar: info@andreaskalcker.com, desgewenst door het volgende claimformulier bij te voegen: De dienst / product: Verworven op de dag: Gebruikersnaam: Gebruikersadres: Handtekening van de gebruiker (alleen als deze op papier wordt gepresenteerd): Datum: Reden van de claim:

GESCHILLENBESLECHTINGSPLATFORM

Als u er belang bij heeft, kunt u voor het indienen van uw claims ook gebruik maken van het platform voor geschillenbeslechting dat wordt aangeboden door de Europese Commissie en dat beschikbaar is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

Op grond van de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Intellectuele Eigendomswet, is de reproductie, verspreiding en openbare communicatie, inclusief de wijze van beschikbaarstelling, van alle of een deel van de gegevens uitdrukkelijk verboden. inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, in elke vorm van ondersteuning en met technische middelen, zonder de toestemming van https://andreaskalcker.com. De gebruiker verbindt zich ertoe de rechten van intellectuele en industriële eigendom van https://andreaskalcker.com.
De gebruiker weet en aanvaardt dat de gehele website, met daarin maar niet uitputtend de tekst, software, inhoud (inclusief structuur, selectie, opstelling en presentatie daarvan), podcast, foto's, audiovisueel materiaal en afbeeldingen, wordt beschermd door handelsmerken, rechten auteursrechten en andere legitieme rechten, in overeenstemming met internationale verdragen waarbij Spanje partij is en andere eigendomsrechten en wetten van Spanje. In het geval dat een gebruiker of een derde van mening is dat er sprake is van een schending van hun legitieme intellectuele eigendomsrechten als gevolg van de introductie van bepaalde inhoud op internet, moeten zij deze omstandigheid aan https://andreaskalcker.com onder vermelding van:

  • Persoonsgegevens van de eigenaar van de vermeende schendingen, of vermeld de vertegenwoordiging waarmee hij handelt ingeval de claim wordt ingediend door een derde partij die niet de belanghebbende is.
  • Geef de inhoud aan die wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en hun locatie op het web, de accreditatie van de aangegeven intellectuele eigendomsrechten en een uitdrukkelijke verklaring waarin de geïnteresseerde partij verantwoordelijk is voor de juistheid van de informatie die in de kennisgeving wordt verstrekt

EXTERNE LINKS

De webpagina's https://andreaskalcker.com, kan links bevatten naar andere eigen websites en inhoud die eigendom zijn van derden. Het enige doel van de links is om de gebruiker de mogelijkheid te bieden om toegang te krijgen tot deze links.https://andreaskalcker.com Het is in geen geval verantwoordelijk voor de resultaten die aan de gebruiker kunnen worden ontleend door toegang te krijgen tot genoemde links.
Evenzo vindt de gebruiker op deze site pagina's, promoties, aangesloten programma's die toegang hebben tot het surfgedrag van gebruikers om profielen op te stellen. Deze informatie is altijd anoniem en de gebruiker wordt niet geïdentificeerd.

Informatie die op deze gesponsorde sites of gelieerde links wordt verstrekt, is onderworpen aan het privacybeleid dat op die sites wordt gebruikt en is niet onderworpen aan dit privacybeleid. Daarom raden we gebruikers ten zeerste aan om het privacybeleid van aangesloten links zorgvuldig door te nemen.
De gebruiker die van plan is om een ​​technisch linkapparaat van zijn website naar het portaal te brengen https://andreaskalcker.com voorafgaande schriftelijke toestemming van https://andreaskalcker.com Het tot stand brengen van de link impliceert in geen geval het bestaan ​​van relaties tussen https://andreaskalcker.com en de eigenaar van de site waar de link tot stand is gebracht, noch de acceptatie of goedkeuring door https://andreaskalcker.com van de inhoud of diensten

COMMENTAAR BELEID

Reacties op onze website zijn toegestaan ​​om de inhoud te verrijken en navraag te doen. Opmerkingen die geen verband houden met het thema van deze website, die laster, grieven, beledigingen, persoonlijke aanvallen of algemeen gebrek aan respect voor de auteur of andere leden bevatten, worden niet geaccepteerd. Opmerkingen die informatie bevatten die duidelijk misleidend of onjuist is, evenals opmerkingen die persoonlijke informatie bevatten, zoals bijvoorbeeld privéadressen of telefoons en die in strijd zijn met ons gegevensbeschermingsbeleid, worden ook verwijderd.
Evenzo zullen die opmerkingen die alleen zijn gemaakt voor promotionele doeleinden van een website, persoon of groep en alles wat in het algemeen als spam kan worden beschouwd, worden afgewezen.
Anonieme opmerkingen zijn niet toegestaan, evenals opmerkingen van dezelfde persoon met verschillende bijnamen. Opmerkingen die proberen een debat te forceren of een standpunt van een andere gebruiker in te nemen, worden evenmin in aanmerking genomen.

UITSLUITING VAN GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID

De aanbieder geeft geen enkele garantie en is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen worden veroorzaakt door:

  • Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van het web, of van zijn diensten en inhoud;
  • Het bestaan ​​van virussen, kwaadwillige of schadelijke programma's in de inhoud;
  • Illegaal, onachtzaam, frauduleus gebruik of in strijd met deze juridische kennisgeving;
  • Het gebrek aan legaliteit, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden aangeboden en die op de website beschikbaar worden gesteld aan gebruikers.
  • De aanbieder is in geen geval aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het illegale of oneigenlijke gebruik van deze website.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Over het algemeen zijn de relaties tussen https://andreaskalcker.com met de gebruikers van haar telematicadiensten, aanwezig op deze website, zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie en aan de rechtbanken.

Neem contact met ons op

In het geval dat een gebruiker vragen heeft over deze juridische voorwaarden of opmerkingen over het portaal https://andreaskalcker.com, Ga aub naar info@andreaskalcker.com

Namens het ANDREAS KALCKER-team danken wij u voor de tijd die u heeft besteed aan het lezen van deze juridische kennisgeving

wettigheid

Aanbevolen links

Contact

Als u wilt, kunt u per e-mail contact met mij opnemen voor alle andere informatie die niet op deze website staat.

Laatste Nieuws

social networking

Vanwege de veelvuldige afkeuring die sociale netwerken en videoplatforms ontvangen, zijn dit de beschikbare opties om informatie te verspreiden

Nieuwsbrief

Voor vragen over chloordioxide kunt u terecht op het Forbidden Health-forum, ook beschikbaar op Android-app.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief in de taal van uw voorkeur om belangrijke meldingen over chloordioxide-therapieën te ontvangen.

© 2023 Andreas Kalcker - Officiële website.